Project & Quality Training International

Serialisatie in de Europese Unie

Om vervalsing en namaak van medicijnen tegen te gaan, onstaat wereldwijd regelgeving om verpakkingen van medicijnen te voorzien van een uniek nummer dat centraal geregistreerd wordt. In de Europese regelgeving is de deadline voor implementatie van deze is extra beveiliging op verpakkingen van medicijnen gesteld op februari 2019. Dit heeft een grote impact op alle bedrijven die te maken hebben met geneesmiddelen.

Onderwerpen/opzet

Met welke wet- en regelgeving hebben we te maken? voor wie is de regelgeving van toepassing? Wat zijn consequenties voor de betrokken partijen? wat staat er in een implementatieplan? welke technieken zijn er? welke documenten zijn belangrijk? hoe implementeer ik in de praktijk? aan welke eisen moet de codering voldoen? welke  controles moeten uitgevoerd worden? Een interactieve training met veel praktische tips.

Details