Project & Quality Training International

Selecteer de taal

Track & Trace

Track & Trace

Om vervalsing en namaak van medicijnen tegen te gaan, onstaat wereldwijd regelgeving om verpakkingen van medicijnen te voorzien van een uniek nummer dat centraal geregistreerd wordt. Inmiddels is de Europese regelgeving van kracht en dus een extra beveiliging op verpakkingen van medicijnen met een 2D Data Matrix code verplicht. Ook in andere landen zijn wetgevingen met betrekking tot Track & Trace actief, zoals bv in de USA en Brazilië. Daarnaast wordt er nagedacht over wetgeving om naast dit unieke nummer ook de verpakking te kunnen tracen. Dat gebeurt door een Track en Trace (serialisatie en aggregatie) techniek.

Onderwerpen

Met welke wet- en regelgeving hebben we te maken?
Voor wie is de regelgeving van toepassing?
Wat zijn consequenties voor de betrokken partijen?
Wat staat er in een implementatieplan?
Welke technieken zijn er?
Welke documenten zijn belangrijk?
Hoe implementeer ik in de praktijk?
Aan welke eisen moet de codering voldoen?
Welke  controles moeten uitgevoerd worden?

Een interactieve training met veel praktische tips.

Details